Köp och leveransvillkor

Frakt/Leveranssätt

OBS! Till samtliga produkter tillkommer fraktkostnad!

Fraktkostnaden är beräknad på beställda produkters sammanlagda vikt, mått och sändningsort. Förutbestämd fraktkostnad kan därför ej anges!

Priser

Alla priser som delges i prisblad, broschyrer m.m. är alltid exkl. moms samt fritt vårt lager eller tillverkande fabriksort. Pallkostnader kan tillkomma. För order under 300:- tas en administrativ avgift ut på 60:-

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.

Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Vid beställningar över 50.000:- har Broby Tennis & Tillbehör rätten att kräva 50% i förskottsbetalning.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, alternativt fritt tillverkande fabriksort (grus t.ex.) eller vad som angivits i vår offert.

Betalningsvillkor

Betalningstiden är 10 dagar netto om ej annat överenskommits. Betalning sker via faktura.

Reklamationer

För reklamationer ska Broby Tennis & Tillbehör kontaktas snarast möjligt antingen via E-post eller telefon.

Retur av varor

Retur av varor sker först efter kontakt med Broby Tennis & Tillbehör.

Transportskada – Leveranskontroll

Kontrollera alltid mottagna varor så gods ej är skadat eller förpackningen är bruten. Kontrollera antal förpackningar mot fraktsedeln innan mottaget gods kvitteras. Avvikelser måste registreras på fraktsedeln som är speditörens ex. och därefter görs anmälan till transportörens företag omgående inom 7 dagar. OBS! Transportskadat gods eller saknade för-packningar är ej ersättningsbart förrän trans-portören godkänt felaktigheten.